Operating System

Operating System (OS) ialah perisian sistem yang mengurus perkakasan dan sumber perisian komputer dan menyediakan perkhidmatan biasa bagi program komputer.

Bagi fungsi perkakasan seperti input dan output dan peruntukan memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program dan perkakasan komputer, walaupun kod aplikasi biasanya dilaksanakan secara langsung oleh perkakasan dan sering membuat panggilan sistem ke fungsi OS atau terganggu oleh ia. Sistem pengendalian terdapat pada banyak peranti yang mengandungi komputer – dari telefon bimbit dan konsol permainan video ke pelayan web dan superkomputer.

[ Sumber : Wikipedia ]