Awards

  1. Red Hat Innovation Awards APAC 2018 (Modern Application Development by MAMPU) – 2018 [ PDF ]
  2. TanyaDBP by Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Kebangsaan Malaysia – 2011 [ PDF ]
  3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti by Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia – 2010 [ PDF ]
  4. Sistem Permohonan Keluar Negara Urusan Rasmi (O-TRAVEL) by Pentadbiran Am, Jabatan Perdana Menteri – 2010 [ PDF ]
  5. Sistem Penilaian Prestasi Staf Akademik Gred DS & VK (ePRESTASI Gred DS & VK) by Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Sains Islam Malaysia – 2010 [ PDF ]