Office Automation Suite

Office Automation Suite merujuk kepada perisian komputer yang pelbagai dan perisian yang digunakan untuk membuat, mengumpul, menyimpan, memanipulasi, dan menyampaikan maklumat pejabat yang diperlukan untuk membuat tugas asas.

Penyimpanan data mentah, pemindahan elektronik, dan pengurusan maklumat perniagaan elektronik merangkumi aktiviti dasar sistem automasi pejabat. Automasi pejabat membantu dalam mengoptimumkan atau mengautomasikan prosedur pejabat sedia ada.

[ Sumber : Wikipedia ]