Editors

Text editor adalah sejenis program komputer yang menyunting plain text. Program sebegini dikenali sebagai perisian “notepad“, berikutan penamaan Microsoft Notepad.

Text editor disediakan dengan sistem operasi dan pakej pembangunan perisian, dan boleh digunakan untuk menukar fail seperti fail konfigurasi, fail dokumentasi dan kod sumber bahasa pengaturcaraan.

[ Sumber : Wikipedia ]