Framework

PHP Framework menyediakan struktur asas untuk memperkemaskan pembangunan aplikasi web. Ia digunakan kerana mampu mempercepatkan proses pembangunan aplikasi.

Oleh itu, laman web yang responsif dan aplikasi yang dibangunkan menggunakan PHP Framework membantu perniagaan memenuhi keperluan mereka. Tidak ragu-ragu lagi bahawa PHP Framework akan terus mendapat perhatian dan meraih populariti pada tahun 2019.

[ Sumber : Blog Raygun ]