Kongsi Kod Sumber

PELAWAAN BERKONGSI KOD SUMBER APLIKASI/ SISTEM DALAM REPOSITORI SUMBER TERBUKA SEKTOR AWAM (ReSTSA), OSDeC MAMPU

ReSTSA diwujudkan selaku medium setempat perkongsian sumber maklumat dan bahan rujukan berkaitan perisian sumber terbuka bagi membantu penjawat awam melakukan rujukan berkaitan sumber terbuka di dalam sektor kerajaan.

Sehubungan itu, agensi dan jabatan kerajaan adalah dipelawa untuk turut terlibat dalam perkongsian kod sumber aplikasi/ sistem dalam Repositori Sumber Terbuka Sektor Awam (ReSTSA), OSDeC.