Database & Tools

Pangkalan data adalah koleksi data teratur yang secara umumnya disimpan dan diakses secara elektronik daripada sistem komputer. Bagi pangkalan data yang lebih rumit, dibangunkan menggunakan teknik reka bentuk dan teknik formal.

Sistem pengurusan pangkalan data atau Database Management System (DBMS) adalah perisian yang berinteraksi dengan pengguna akhir, aplikasi, dan pangkalan data itu sendiri untuk menyimpan dan menganalisis data.

Perisian DBMS juga merangkumi kemudahan teras yang disediakan untuk mengurus pangkalan data. Jumlah keseluruhan pangkalan data, DBMS dan aplikasi yang berkaitan boleh dirujuk sebagai “sistem pangkalan data”. Selalunya istilah “pangkalan data” juga digunakan untuk merujuk kepada mana-mana DBMS, sistem pangkalan data atau aplikasi yang berkaitan dengan pangkalan data.

[ Sumber : Wikipedia ]