Mengenai ReSTSA

Repositori Sumber Terbuka Sektor Awam (ReSTSA) merupakan salah satu inisiatif Program Pembangunan Sistem Dan Kapabiliti Sumber Terbuka (OSDeC) untuk menggalak dan meningkatkan penggunaan teknologi sumber terbuka dalam sektor awam.

Portal ReSTSA ini dibangunkan sebagai medium perkongsian maklumat dan perbincangan berkenaan teknologi sumber terbuka. Repositori ini membolehkan pengguna mendapatkan dan berkongsi maklumat mengenai perisian sumber terbuka.

ReSTSA sentiasa menerima dan mengalu-alukan cadangan untuk menambahbaik repositori. Cadangan dan maklumbalas penambahbaikan bolehlah diajukan ke osdec.mampu@mampu.gov.my