Sistem eRating V1

Sistem eRating v1

Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan Secara Elektronik (eRating) adalah kemudahan yang dibangunkan oleh MAMPU kepada pelanggan untuk memberi maklum balas secara elektronik bagi perkhidmatan yang diberikan oleh petugas kaunter di agensi Kerajaan.