Sistem Direktori Pegawai

Sistem Direktori Pegawai

Sistem Direktori Pegawai telah dibangunkan oleh JPA bagi perkongsian bersama MAMPU.

Keperluan :

  • Bahasa Pengaturcaraan : PHP
  • Pangkalan Data : MySQL