Sistem Urusan Parlimen

Sistem Urusan Parlimen

Sistem Urusan Parlimen (SUP) merupakan sistem pengurusan soalan dan jawapan Parlimen serta repositori jawapan parlimen untuk rujukan akan datang. Sistem ini akan memudahkan BHEUU bagi menyelaras soalan Parlimen dan jawapan daripada agensi di bawahnya.

Keperluan :

  • Bahasa Pengaturcaraan : PHP
  • Pangkalan Data : MySQL