Sistem MyMeeting

Sistem MyMeeting

Sistem MyMeeting merupakan sistem pengurusan mesyuarat yang dibangunkan dibawah inisiatif OSCC MAMPU.

Keperluan :

  • Bahasa Pengaturcaraan : PHP
  • Pangkalan Data : MySQL