Sistem eTauliah

Sistem eTauliah

Sistem eTauliah dibangunkan untuk menguruskan pentauliahan guru agama di Negeri Perlis.

Keperluan :

  • Bahasa Pengaturcaraan : PHP
  • Pangkalan Data : MySQL