Sistem ePelanggan

Sistem ePelanggan

Sistem Hari Bertemu Pelanggan Secara Maya telah dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Keperluan :

  • Bahasa Pengaturcaraan : PHP
  • Pangkalan Data : MySQL