Sistem e-OPeS

Sistem e-OPeS

Sistem e-OPeS atau Sistem Operasi Pejabat telah dibangunkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP).

Keperluan :

  • Bahasa Pengaturcaraan : PHP
  • Framework : KS Platform
  • Pangkalan Data : MySQL
  • Server : Zend Server