Kod Sumber

Perisian sumber terbuka bagi kolaborasi kod sumber

Git Sektor Awam bertujuan mengurus repositori Git dengan kawalan capaian yang diwujudkan untuk memastikan kod anda selamat. Lakukan ulasan kod dan tingkatkan kerjasama dengan permintaan gabungan.

Berikut adalah beberapa kod sumber yang dikongsi sebagai rujukan :

Sistem eRating v1

Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan Secara Elektronik (eRating) adalah kemudahan yang dibangunkan oleh MAMPU kepada pelanggan untuk memberi maklum balas secara elektronik bagi perkhidmatan yang diberikan oleh petugas kaunter di agensi Kerajaan.

Sistem osTicket v1.12​

Sistem Tiket Sokongan (osTicket) sumber terbuka yang menggabungkan pertanyaan yang dibuat melalui emel, telefon dan bentuk berasaskan web ke dalam satu antara muka web yang mesra pengguna.

Sistem Pengurusan Dokumen

Sistem yang boleh menyimpan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh agensi.

Sistem MyMeeting

Sistem MyMeeting merupakan sistem pengurusan mesyuarat dan pemantauan keputusan mesyuarat secara dalam talian.