Kod Sumber

Perisian sumber terbuka bagi kolaborasi kod sumber

Git Sektor Awam bertujuan mengurus repositori Git dengan kawalan capaian yang diwujudkan untuk memastikan kod anda selamat. Lakukan ulasan kod dan tingkatkan kerjasama dengan permintaan gabungan.

Berikut adalah beberapa kod sumber yang dikongsi sebagai rujukan :

Sistem eRating v1

Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan Secara Elektronik (eRating) adalah kemudahan yang dibangunkan oleh MAMPU kepada pelanggan untuk memberi maklum balas secara elektronik bagi perkhidmatan yang diberikan oleh petugas kaunter di agensi Kerajaan.

Objektif :

(i) Saluran maklum balas pelanggan secara elektronik ke atas perkhidmatan yang diberikan;

(ii) Pembudayaan maklum balas segera oleh pelanggan secara pantas dan mudah; dan

(iii) Pemantauan secara berterusan dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.

Sistem osTicket v1.12

Sistem Tiket Sokongan (osTicket) sumber terbuka yang menggabungkan pertanyaan yang dibuat melalui e-mel, telefon dan bentuk berasaskan web ke dalam satu antara muka web yang mesra pengguna.

Objektif :

Pengguna atau pengurus Sistem Tiket Sokongan (osTicket) ini boleh mengurus, menyusun dan mengarkibkan semua pertanyaan dan permintaan serta respons di satu tempat bagi melaksanakan tanggungjawab kepada pelanggan dan memberikan respons yang mereka perlukan.